kolmapäev, 31. juuli 2013

Ester Liblik - Jakob Hurda nimelise rahvuskultuuripreemia laureaat 2013


Kohaliku kultuuriedendajana pälvis tänavuaastase  Jakob Hurda nimelise rahvuskultuuripreemia teenekas muusikapedagoog ja kultuuritegelane, Põlva Muusikakooi dirketor Ester Libilk. Preemia saamisel sai määravaks töö muusikakooli arendamisel ja lõõtspilli osakonna loomisel õppeasutuse juurde. Samuti töö vaimuliku muusika koori Maarja Kammerkoori juhendamisel, kes on 1992. aastatst tutvustanud paljudel kontsertreisidel Eesti vanemat ja uuemat vaimulikku muusikat.  Vähetähtis pole olnud ka osalemine lõõtspillifestivali Harmoonika korraldamisel  ning koostöö kontserdite organiseerimisel Eesti Kontserdiga. Ester Liblik on olnud ka mitmekordne Põlva aasta tegija laureaat, tänukirju on tulnud teisigi. Ta on Põlva linnavolikugu liige ja kultuurikomisjoni esimees.
Preemiat annab 22 aastat järjest välja Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali ja Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupiga.

Muusika juurde jõudis Ester läbi oma perekonna. Juba nelja-aastasena sai ta esimese lavakogemuse. Nii isa kui ka isa vend osalesid tollaste rahvamajade juures olevates orkestrites ja tihtipeale tehti proove kodus. Kõrval toas seda kõike pealtkuulates  püüdis väike Ester kinni ka esimesed noodid. Musitseeriti ka perekonna ansamblina. Kui Põlvas muusikakool avati, viis akordionimängijast isa tütre kohe ka katsetele. "Kokkupuude muusikaga oli mul nii rahavamuusika kui klassikalise muusika puhul, kõik ainult kuulmise järgi," räägib Ester. "Ma ei tundnud nooti."
Muusikakooli sisse saanud, taheti tüdruk aga kohe teise klassi panna, sest arvati et küllap teab muusikast hästi palju. "Mulle anti lugu ette. Lugesin pealkirja ära - "Vaikne, kena kohakene" ja mängisin. Aga mitte noodist loomulikult…"
Estri sõnul on kõik suured muusikud saanud oma muusikalise vundamendi  juba lapsena. "Isa oleks võinud ju ükskõik mida osta, aga ta ostis klaveri," ütleb Ester.  Enda esimeks pilliks peabki ta klaverit, isa kõrvalt õppis  selgeks aga ka akordionimängu, kuigi sellel alal ta end profiks pidada ei söanda. Muusikakoolis sai esimeseks klaveriõpetajaks Ülle-Liis Sööt, kes pärast lõpetamist innustas ja soovitas Estrit  muusikaõpinguid ka jätkama. “Tema tunnetas minus ära muusiku hinge, mida noor ei pruugi  ise veel nii hästi ära tunda”
Ka Estri vend Mait on muusik - lõpetanud muusikakoolis trompetieriala. Ka koos vennaga on Ester musitseeritud ja lauldud. Kodu peabki ta kõige olulisemaks mõjutajaks "Eks seda ole näha tänagi muusikakooli õpilaste pealt, et laps, kellel kodu toetust pole, langeb varem või hiljem koolist välja."
Veel nüüdki mäletab Ester eredalt aga nõukogudeaegseid, tol ajal nii tähtsaks ja oluliseks peetud taidlusülevaatusi. Sattus ju tänane muusikakooli direktor oma esimele töökohale (pärast Heino Elleri nimelise  muusikakooli lõpetamist koorijuhi erialal) tänases mõistes kultuurikorraldajaks. Kultuuri tuli korraldada  Taevaskoja kolhoosis. Seal tegutsesid aga näiteks üle tollase Eesti tuntud meesansambel ja naisansambel   ning paljud teised istegevuskollektiivid, kes konkurssidelt esimesi, teisi ja kolmandaid kohti koju tõid. “Kolhoosi esimees Väino Kaljuvee ostis kogu meesansablile pärast üht edukat isetegevusülevaatust lausa ülikonnad. Taidluskollektiive oli Põlvas tol ajal üldse väga palju, Põlvas oli lausa meeskoor," meenutab Liblik. Väga tuntud  ja oodatud esineja oli tema juhendamisel tegutsev Põlva Haigla naiskvartett.
Pärast kolhoosi kunstilise juhi tööd viis Estri tee Käisi-nimelisse keskkooli (praegusesse ühisgümnaasiumi) muusikaõpetajaks. Seal organiseeris ta kohe noorte segakoori ja neidude koori, mis kiiresti konkurssidel esimesi kategooriad välja laulma ja laulupidudel käima hakkasid. Ester ei väsi siiani kiitmast ja imestamast noorte tahet laulda,  meenutades hea sõnaga kõiki endisi koorilauljaid. 
1989. aastast sai aga Ester Liblikust muusikakooli solfedžo- ja muusikaajaloo õpetaja, hiljem (2004) aga kooli direktor. Side keskkooliõpilastega jäi hapramaks, ent üsna pea tuli uus ja samahuvitav väljakutse. Nimelt sai loodud Põlva Maarja kiriku juurde Benjamin (Georg) Lillemäe kaasabil ja koosvedamisel kiriku kammerkoor Maarja ja  Estri ülesandeks sai selle juhatamine. See töö oli Estri sõnul puhtal kujul missioonist. Tänaseni lauldakse põhiliselt vaimulikku muusikat, et saaks osa võtta laulupidudest, siis sekka ka  rahvamuusikat ja isamaalisi laule.
Tee kirikumuusika juurde leidis  Ester ise, kuigi ka vanemad olid kirikuskäijad ja üsna loomuliku eluosana käidi nõukogude ajalgi jõuludel ning teistel suurematel pühadel pühakojas.  Juba lapsena jäi noorele tüdrukule aga Põlva kirikus silma mälestustahvel Jakob Hurdale, samuti suurmehe sõnad, et suureks tuleb eesti rahval saada vaimult - arvult meil see kohe kindlasti välja ei tule. Need sõnad tiksunud tal ikka alati justkui kusagil kukla taga, innustades elus edasi “võitlema”. Samuti jahmatanud teda alati oreli kõla: "See oli midagi nii suursugust ja võimast… ja ka need koraalid, mis seal lauldi…," katsub Ester edasi anda lapsepõlveemotsioone. Tema jaoks on siiani väga oluline see sõnum, mis kätketud vaimliku muusika teksti. “See on kogu kultuuri alus,” leiab ta.
Oma mõjutajatest peab Ester Liblik oluliseks ka legendaarset Põlva õpetajat Silva Lansbergi. "Tema väärtustas kunsti ja kõike kaunist, andis elule suuna ja sihi. Ta oli mul viiendast kuni 11. klassini klassijuhtaja ja tema rolli noore inimese suunjana on raske alahinnata," tõdeb tänane kooli- ja koorijuht.Ester, olles olnud tegus Põlvas üsnagi pika aja jooksul, on  näinud palju muutusi. Näinud, kuidas kollektiivid on tekkinud ja kadunud.Tal ei ole tõepoolset vahele jäänud ükski etapp viimaste aastate Põlva. Küll on ta käinud vahepeal Tartus koolis, ent tol ajal oli kahe linna vaheline rongiliiklus piisavalt tihe, et piisas 2 rubla ja 80 kopikat maksnud kuupiletist, et Emajõe Ateenas mitte korterit üürida ega ühikakohta pidada. Elada ja töötada ainult Põlvas.  Nüüd see muidugi nii enam ei ole ja endisi aegu ka tagasi ei saa. Küll aga murteseb Hurda preemia laureaat selle üle, et inimesed Põlvasse tagasi tulema hakkaks. Seda retsepti aga nii lihtne leida pole. Paljud andekad siit pärit noored aga võiksid Estri meelest tagasi tulla küll  ja selle nimel tasub pingutada.

Indrek Sarapuu
Koit 20.07. 2013

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar